Zespół specjalistów Płacę Mniej stworzył dla Was proste i przejrzyste zestawienie, które pomoże w znalezieniu przez Was korzystnego ubezpieczenia OC samochodu. Stworzyliśmy go dla Waszej wygody, ponieważ doskonale wiemy, jak trudne i czasochłonne są poszukiwania najlepszej oferty ubezpieczeniowej.

Jak powstał nasz ranking i czemu służy?

Zadbaliśmy o rzetelność zebranych przez nas informacji, pozyskując je tylko z zaufanych miejsc. Tym samym zestawienie stanowi pewne źródło informacji. Staramy się by ranking ubezpieczycieli był zawsze aktualny, dlatego badamy wszystkie najistotniejsze parametry. Efektem jest porównanie, w którym znajdziecie wysokość składki czy dodatkowe polisy oferowane w pakiecie z ubezpieczeniem OC.
Dobry wybór obowiązkowej w myśl przepisów ustawy polisy OC powoduje spore oszczędności, dlatego tak ważne jest odpowiednie porównanie ofert. W sytuacji, gdy na rynku mamy dostępnych łącznie kilkadziesiąt ofert ubezpieczycieli, w tym aż kilkanaście opcji najlepszych z nich, oszczędzić nasz cenny czas możemy korzystając z dobrego rankingu ubezpieczycieli.

Najważniejszym kryterium, jakim powinniśmy się kierować przy wyborze ubezpieczyciela jest koszt, jaki poniesiemy w związku z polisą. Pozytywne opinie tylko podnoszą wiarygodność ubezpieczyciela, ale nie należy bez weryfikacji ich prawdziwości brać je poważnie pod uwagę.

Żeby móc to sprawdzić, trzeba najpierw samemu posiadać podstawową wiedzę o tym, jak ubezpieczenie komunikacyjne funkcjonuje i w jaki sposób szacowana jest składka OC.

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej?

Po pierwsze należy wiedzieć, że to ile co miesiąc zapłacimy za ubezpieczenie samochodu OC, nie zależy od ustawodawcy. Ani on, ani organ nadzorujący ubezpieczycieli nie ustalają żadnych górnych i dolnych limitów wysokości składki. Działa tutaj tylko konkurencja cenowa pomiędzy zakładami ubezpieczeniowymi. Jedynym wpływem wywieranym na ubezpieczycieli jest szczególna dbałość Komisji Nadzoru Finansowego nad tym, żeby składki za ubezpieczenie komunikacyjne nie były na zbyt niskim poziomie. Mogłoby to spowodować trudną sytuację finansową ubezpieczycieli, a w konsekwencji nawet upadłość niektórych z nich.

Zobaczmy, czym kierują się ubezpieczyciele w ustalaniu składki ubezpieczeniowej, najważniejszego elementu ubezpieczenia, przesądzającego o jego atrakcyjności.

Na taryfy składek, na które natrafimy wybierając ubezpieczenie komunikacyjne wpływać najpewniej będzie dotychczasowy przebieg ubezpieczenia. Od poziomu szkodowości wcześniejszych ubezpieczeń zależeć będzie stawka jaką zaproponuje towarzystwo ubezpieczeniowe. Ważnym będzie wiek i to zarówno osoby ubezpieczającej pojazd, jak i osób, które będą z niego korzystać. Im wiek osoby ubezpieczającej i kierowcy jest niższy, tym składki z uwagi na mniejsze doświadczenie kierowcy stają się wyższe. Podobnie, im wyższa moc silnika, tym większą składkę ubezpieczeniową zapłacimy.

Znaczenie ma nawet miejsce zamieszkania lub przebywania ubezpieczającego się. Zakłady ubezpieczeniowe analizują bowiem dane dotyczące wypadków na terenie określonego województwa lub powiatu. Statystyka przemawia tutaj za mniejszymi miejscowościami. Tam szkodowość jest mniejsza niż w dużych miastach, a zwłaszcza niż w dużych aglomeracjach. Jeśli więc mamy w tej kwestii wybór, to lepiej unikać meldunku w dużych miastach.

Spory wpływ na składkę, którą będziemy opłacać ubezpieczenie OC ma przeznaczenie pojazdu. To, czy auto będzie wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej będzie tutaj niekorzystnie dla nas wpływało na wysokość składki. Szczególnie, gdy nasze obowiązki służbowe będą związane z transportem czy logistyką. Pamiętajmy poza tym, że wysokość składki będzie prawdopodobnie zależna od marki samochodu, wieku pojazdu, częstotliwości używania czy nawet jego koloru (jaskrawe mają zmniejszać ryzyko wypadku). Ważny może okazać się zawód ubezpieczonego, a nawet jego stan cywilny. To, czy jesteśmy z kimś związani determinuje przecież liczbę naszych podróży.

Warto pamiętać, że przy zawieraniu kolejnej umowy ubezpieczenia znaczenie będzie miało ewentualne wystąpienie szkód. Jeśli ich zabraknie, możemy nawet liczyć na zniżki w opłacanej składce. W przeciwnym wypadku, może czekać nas podwyższenie składki lub utrata już obowiązujących zniżek. Trzeba tu wyraźnie zaznaczyć, że nie zerują się one wtedy od razu, w sposób automatyczny.

Wreszcie to, ile zapłacimy za ubezpieczenie OC samochodu, będzie związane z tym, czy będzie ono odpowiadało jedynie za ryzyko odpowiedzialności cywilnej czy stanie się częścią kompleksowego ubezpieczenia. Czyli takiego, które obejmuje np. ubezpieczenie autocasco, NNW, któreś z ubezpieczeń dobrowolnych lub assistance. Im więcej ryzyk zabezpieczymy, tym składka będzie mniejsza.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Od wielu lat w Polsce ubezpieczenie pojazdu jest obligatoryjne, tak samo jak w innych krajach Unii Europejskiej. Kto musi je posiadać? Musi być wykupione na każdy pojazd indywidualnie, niezależnie od tego, kto faktycznie z niego korzysta. Zadaniem tak skonstruowanego ubezpieczenia jest ochrona każdej osoby poszkodowanej przez pojazd nim objęty, a więc i jego kierowcy, i ewentualnych uczestników wypadku z udziałem tego samochodu. Nie zawsze sprawca wypadku wykupi jednak polisę. Wtedy odszkodowanie jest wypłacane w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, które odzyskiwane są potem przez egzekucje komornicze.

OC dla innych pojazdów – jak to wygląda?

W przypadku pojazdów niebędących popularnymi „osobówkami” czy większymi autami, jak samochody ciężarowe, ciągniki rolnicze, autobusy ubezpieczenie również jest obowiązkowe. Warunek jest jeden – musi to być pojazd mechaniczny lub wolnobieżny, choć w obu przypadkach zachodzą pewne różnice, co do tego kiedy pojazd ma być ubezpieczony. Poza wspomnianymi już standardowymi pojazdami do pierwszej kategorii zalicza się motorower, quad, inne pojazdy przeznaczone do jazdy w warunkach terenowych, a nawet przyczepę.

Choć pewne pojazdy, a zwłaszcza quad, z uwagi na wysokie ceny polisy, ubezpieczane są niechętnie, wykupienie dla nich OC dalej jest obowiązkiem ich posiadaczy.

Co klasyfikuje się jako pojazd wolnobieżny? Wszystkie pojazdy silnikowe, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Wyjątkiem są tutaj wszystkie ciągniki rolnicze. W skrócie, pojazdami wolnobieżnymi są maszyny rolnicze, np. kombajny czy opryskiwacze, maszyny leśnicze (wciągarki czy karczowniki), maszyny budowlane (najobszerniejsza kategoria) takie, jak koparki, frezarki, walce, żurawie czy ładowarki. Pojazdami wolnobieżnymi są wreszcie też wszelkiego rodzaju wózki transportowe.

Te pojazdy muszą być ubezpieczone, jednak ubezpieczenie OC nie musi być wykupione na stałe. Nie ma tutaj obowiązku wykupienia polisy na cały rok, za to w pełni możliwymi są tzw. ubezpieczenia krótkoterminowe.

Polisę należy wykupić przed wprowadzeniem pojazdu wolnobieżnego do ruchu. Jest to jedna z głównych różnic dotycząca momentu zawarcia ubezpieczenia. Pojazdy mechaniczne należy objąć ochroną ubezpieczeniową z kolei już przed ich rejestracją.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC a pojazdy zabytkowe

Zasady te obowiązują także pojazdy historyczne, jak stare, nieużywane na co dzień auta. Muszą one posiadać status pojazdów zabytkowych. Są takimi wtedy, gdy zostają wpisane do rejestru zabytków ruchomych, znajdują się w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub znajdą się w inwentarzu muzealiów. W takich sytuacjach ubezpieczenie samochodowe OC może być stosowane, tak jak w przypadku pojazdów wolnobieżnych.

Jeśli pojazd jest zarejestrowany, a nie został ujęty jako zabytek, jego właściciel musi opłacać standardowe ubezpieczenie OC, dotyczące zdecydowanej większości aut. Lepiej więc, gdy na naszym podwórku zalega nieużywany motorower czy wiekowy, lecz nie zapisany w rejestrach jako zabytkowy samochód, jak najszybciej go wyrejestrować, by nie narazić się na kary. Mogą one być także wynikiem automatycznego przedłużenia ubezpieczenia, co dokonuje się, przypomnijmy, co rok. Oczywiście tylko w przypadku pojazdów mechanicznych.

Kary za brak ubezpieczenia – ile wynoszą?

Za brak ubezpieczenia OC obowiązują opłaty uzależnione od rodzaju pojazdu i okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym. Dla samochodów osobowych wynosi ona równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia. Po ustawowej zmianie jego wysokości wynosi ono 2 000 zł brutto. Trzykrotność tej sumy to kary obowiązujące dla właścicieli samochodów ciężarowych, autobusów czy ciągników samochodowych. Dla pozostałych pojazdów opłata karna stanowi 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wielkość tej opłaty uzależniona jest od okresu bez ubezpieczenia. Do 3 dni jest to 20% pełnej opłaty karnej, od 4 do 14 dni to 50%, a powyżej 14 dni to 100% wysokości kary.

W 2017 r. 20% opłaty to 800 zł kary dla właścicieli pojazdów osobowych, 1 200 zł w przypadku ciężarówek, ciągników i autobusów oraz 130 zł dla właścicieli pozostałych pojazdów. 50% opłaty to odpowiednio 2 000 zł, 3 000 zł i 330 zł opłaty karnej. Analogicznie 100 % kary, gdy pozostajemy bez ubezpieczenia więcej niż dwa tygodnie wynosi 4 000 zł, 6 000 zł i 670 zł. Kara niewpłacona dobrowolnie może być ściągana przez urząd skarbowy w drodze postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo, przerwę w obowiązywaniu OC dla danego pojazdu może wyśledzić policja, która da w takim wypadku znać o wydarzeniu UFG. Sam Urząd jednak także ma możliwość dostrzeżenia przerwy w ubezpieczeniu, co narazi właściciela pojazdu na którąś z powyższych kar.

Lepiej więc nie narażać się na takie nieprzyjemności i pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu zapewnia pomoc każdemu uczestnikowi ruchu drogowego. Nieprzewidziane zdarzenie na drodze lub obok niej, jako pieszemu, może się nam przytrafić zawsze.

Czym kierować się przy wyborze ubezpieczyciela? Najpierw spójrzmy na własne potrzeby!

Pierwszy i najważniejszy element każdego dobrego ubezpieczenia to oczywiście jego niska cena. By ubezpieczenie spełniało swoją rolę, powinno być dopasowane do naszych potrzeb. Tutaj najlepiej zastanowić się nad trasą, którą codziennie pokonujemy a także tym, czy i jak często będziemy dokonywać długich wyjazdów. Wtedy na pewno przyda się rozszerzona wersja ubezpieczania obejmująca większą liczbę zdarzeń. Gdy autem poruszamy się raczej rzadko i na stosunkowo dobrze znanej trasie, dobrym wariantem może okazać się wybór okrojonego ubezpieczenia. Po co płacić za zakres ubezpieczenia, który mija się z naszą drogową rzeczywistością? Różnica w cenie pomiędzy ubezpieczeniem rozbudowanym a okrojonym a także pomiędzy samymi ubezpieczycielami może być znaczna.

Oprócz niskiej ceny ważna jest reputacja…

Kolejnym krokiem niech będzie poznanie towarzystw ubezpieczeniowych. Powinno temu towarzyszyć sprawdzenie ofert w specjalistycznych serwisach, a najlepiej by były one ujęte w przejrzystej formie rankingu. Lektura stron internetowych i opisów ofert da nam także bezcenną wiedzę na temat doświadczenia ubezpieczyciela, jego orientacji w sytuacji na polskim rynku oraz reputacji, jaką zakład ubezpieczeniowy cieszy się w opinii internautów. Tutaj uważajmy na fałszywe opinie tworzone na zamówienie. Zdrowe proporcje między pozytywnymi a negatywnymi opiniami będą świadczyły o naturalności pojawiających się komentarzy. Pomóc w wyrażeniu naszej oceny mogą też publikowane cyklicznie raporty Rzecznika Ubezpieczonych, oceniających jakość obsługi klienta po zgłoszeniu szkody.

… i dobra likwidacja szkód

Kolejnym aspektem jest nieco niedoceniany, lecz także ważny, sposób likwidacji szkód. Sprawdzając opinie na temat zakładów ubezpieczeniowych, dobrze zwrócić uwagę na te głosy, które mówią o jej jakości. Może się tak zdarzyć, że poszkodowany wystąpi ze swoimi roszczeniami nie tylko do naszego ubezpieczyciela, ale i do nas samych, skarżąc się na niewłaściwe naprawienie poczynionych szkód. Decydując się na ubezpieczyciela nie chcemy przecież narażać się na dodatkowe problemy. Sprawdzenie z jaką firmą współpracuje zakład ubezpieczeń w temacie likwidacji szkód na pewno przybliży nas do wyboru dobrego ubezpieczyciela.

Od czego zależy wysokość składki i jaki jest zakres ubezpieczenia?

Co dalej, jeśli wybraliśmy ubezpieczycieli o dobrej opinii i z konkurencyjnymi stawkami, które przybliżył nam ranking ofert ubezpieczeń OC? Należy zadać sobie, a przede wszystkim pracownikowi zakładu ubezpieczeń, pytanie o to, od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej. To bardzo ważne, bo jeśli będziemy się tego dowiadywać odpowiednio wcześnie, być może znając czynniki wpływające na wysokość składki, będziemy mogli sobie ją obniżyć.

Następnie dokładnie przeanalizujmy sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Unikniemy wtedy kłótni z zakładem ubezpieczeń, w których raczej będziemy na przegranej pozycji. Naturalnym dalszym krokiem będzie sprawdzenie zakresu ochrony danego ubezpieczenia. Ubezpieczający się powinni wiedzieć za co konkretnie mogą otrzymać odszkodowanie.

Suma gwarancyjna a nasze ubezpieczenie OC

Jego wypłata również nie pozostaje tutaj bez znaczenia. Suma gwarancyjna powie nam, jaką maksymalnie kwotę możemy dostać w ramach ochrony, którą zapewnia nam ubezpieczenie OC. Zazwyczaj kształtuje się ona na ustawowym, minimalnym, poziomie. W przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia suma gwarancyjna wynosi 5 mln euro, niezależnie od tego ile osób zostało poszkodowanych. Jeśli chodzi o szkody w mieniu, jest to 1 mln euro, również w odniesieniu do jednego zdarzenia. Czasem zdarzy się, że zakład ubezpieczeniowy zaoferuje sumę gwarancyjną przekraczającą ustawową kwotę. Taka sytuacja należy jednak do rzadkości.

Mini assistance i Zielona karta – dodatki, ale bardzo ważne

Zielona Karta to dokument konieczny w krajach, w których nie obowiązuje klasyczne OC, czyli np. w niektórych krajach bałkańskich czy w Rosji i na Ukrainie. Jej wyrobienie sporo towarzystw ubezpieczeniowych oferuje za darmo, w cenie ubezpieczenia lub proponując spore rabaty. Mając dwie porównywalne oferty ubezpieczenia przed sobą, lepiej wybrać tę z Zieloną Kartą w pakiecie. Zawsze będzie nam wtedy łatwiej wybrać się w podróż na wschód lub na południe od Polski. Będąc przy temacie wypraw zagranicznych (niekoniecznie w celach turystycznych), posiadając polisę znanego w Europie lub na świecie ubezpieczyciela o wiele łatwiej będzie nam załatwić formalności związane z ubezpieczeniem.

Przy wyborze zakładu ubezpieczeń cena jest najważniejsza, jednak dobrze jest nie zapominać o dobrych, a w konsekwencji ważnych produktach dodatkowych, jak choćby mini assistance. To ubezpieczenie komunikacyjne od kolizji, często dodawane do obowiązkowego OC za darmo przez ubezpieczycieli. W jego ramach można skorzystać z holowania pojazdu, tak dla sprawcy, jak i poszkodowanego w określonym, np. 50-kilometrowym, limicie. Mini assistance to także pomoc informacyjna i możliwość naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, tak by mógł on dalej pojechać. Tutaj najczęściej są stosowane limity kwotowe dla maksymalnej ceny naprawy. Warto taką dodatkową usługę mieć. Tym bardziej, że nie podwyższa ona kosztów składki obowiązkowego ubezpieczenia, a w przypadku niektórych ofert zapewnia także pomoc poza granicami kraju. Nieprzypadkowo jest wykorzystywana szczególnie często w okresie letnim.

Inne dobrowolne ubezpieczenia

Mówiąc o mini assistance, z korzyścią dla nas może być sprawdzenie innych dodatkowych opcji ubezpieczenia. Nawet płatnych, ponieważ mogą się przydać, jeśli podczas naszych przejazdów będziemy narażeni na niebezpieczne sytuacje. Takimi ubezpieczeniami są assistance MAX, zapewniające skorzystanie z samochodu zastępczego czy ubezpieczenie szyb. Może się ono okazać szczególnie przydatne, kiedy zostawiamy samochód na nieznanym terenie.

Możliwymi opcjami są też ubezpieczenia od pożaru i kradzieży, które to nie wchodzą w skład standardowego ubezpieczenia OC. Katalog dodatkowych, najpowszechniejszych ubezpieczeń zamyka to dotyczące opon, przydatne zwłaszcza w okresie zimowym. Jednak pamiętajmy, że dotyczy ono awarii opon spowodowanych złym stanem nawierzchni. Zdarza się, żeby zapewnić ochronę ogumienia, należy dokupić Autocasco, czyli popularne AC. Pokrywa ono koszty naprawy samochodu po kolizji czy wypadku. Warto mieć na uwadze, czy te dwa produkty się ze sobą nie łączą, co może skutkować poniesieniem przez nas większych kosztów.

Przy tym wszystkim koniecznie trzeba sprawdzić warunki ubezpieczenia NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków. To szczególnie ważne ubezpieczenie, bo zapewnia świadczenia z tytułu uszkodzenia ciała w wypadku drogowym. Obejmuje ono zdarzenia, które dokonały się podczas ruchu pojazdu, ale i te, które zdarzyły się, gdy pojazd stał w miejscu przy okazji załadunku, postoju czy nawet dokonywania napraw i garażowania. Oczywiście należy sprawdzić jakie dokładnie zdarzenia konkretne ubezpieczenie obejmuje.

Co przy wyborze OC jest najważniejsze?

Wracając do początku naszych zaleceń, stwierdźmy jedną rzecz. Gdy uznamy, że któreś z dodatkowych ubezpieczeń jest potrzebne, to kosztem nieco wyższej całkowitej ceny, wybierzmy polisę OC dostosowane do nas. Jeśli jednak dobrowolne ubezpieczenia nie okażą się nam przydatne, to kluczowym czynnikiem naszego wyboru, w obliczu dość wyrównanego poziomu usług ubezpieczycieli, powinna być najniższa cena. Mamy nadzieję, że nasz ranking ubezpieczeń OC Wam w tym pomoże, przynosząc nawet kilkusetzłotowe oszczędności na składkach ubezpieczeniowych w skali roku.