Bank PKO BP powstał w roku 1919 mocą dekretu podpisanego przez Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego oraz Huberta Lindego. Początkowo działał on pod kontrolą i gwarancją państwa. Z inicjatywy PKO podjęto decyzję o założeniu Banku Polskiej Kasy Opieki (dziś Pekao SA). Po wojnie w roku 1949 przekształcono Pocztową Kasę Opieki w Powszechną Kasę Oszczędności.

Jako pierwsza w Polsce wprowadziła do swojej oferty ROR. W 1991 roku Rada Ministrów nadała Bankowi statut, nazwę PKO BP oraz powołała pierwszą Radę Nadzorczą. W roku 2000 nastąpiło przekształcenie w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą PKO BP SA. W lata 2002- 2009 to seria przejęć, emitowana jest także pierwsza seria akcji D. W 2004 roku PKO BP zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od roku 2016 jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie.

Dane kontaktowe PKO BP

Infolinia dla klientów: 800 302 302 lub +48 81 535 60 60
Centrala:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

Opinie o PKO BP i produktach: