Historia Banku Pekao SA rozpoczęła się w roku 1929, kiedy to powstała Polska Kasa Opieki. Miała ona w głównej mierze zajmować się obsługą 8 mln rodaków przebywających w tamtych czasach poza granicami kraju. Nawet w czasach PRL-u wiódł prym w obsłudze międzynarodowych operacji finansowych. Jako pierwszy po roku 1989 otworzył biuro maklerskie oraz wprowadził karty płatnicze. Od 1997 roku w logo Pekao SA znajduje się charakterystyczny żubr. Prywatyzacja Banku przyczyniła się do zaistnienia instytucji finansowej na warszawskiej GPW w roku 1998. W tym czasie nastąpiło także przyłączenie Pekao SA do grupy UniCredit. W kolejnych latach rozwojowi uległa oferta banku, zaczęto zwiększać dostępne produkty i usługi. Obecnie Pekao SA stawia na nowoczesność i innowacyjne rozwiązania.

W skład grupy kapitałowej Pekao SA wchodzi 14 spółek zależnych i stowarzyszonych oraz jedna pośrednio zależna. Zajmują się one factoringiem, operacjami hipotecznymi, transferami gotówkowymi, leasingiem, pośrednictwem finansowym, doradztwem gospodarczym, działalnością maklerską, a także działalnością deweloperską.

Przez lata swej działalności Bank Pekao SA otrzymał wiele nagród i wyróżnień, udowadniając tym samym swój profesjonalizm. Wśród nich należy wymienić między innymi uzyskane w tym roku pierwsze miejsce w kategorii „Banki finansujące nieruchomości”, drugie miejsce w rankingu „50 największych banków w Polsce”, Bank Roku w konkursie organizowanym przez „CEE M&A Awards” za finansowanie fuzji i przejęć oraz nagrodę Euromoney za najlepsze usługi w finansowaniu handlu.

Dane kontaktowe Pekao SA

Infolinia dla klientów: 801 365 365

Centrala:
Bank Pekao SA
ul. Grzybowska 53/57
00-950 Warszawa

Opinie o Pekao SA i produktach: