Towarzystwa ubezpieczeniowe

ubezpieczenia samochodowe, kalkulator oc, ac, nnw

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe zajmują się gromadzeniem środków, które są wykorzystywane do wypłacania odszkodowań ubezpieczonym w razie wystąpienia zdarzeń losowych. Dokładne ustalenia dotyczące zakresu sytuacji, których ujemne skutki są  wyrównywane znajdują się w umowie zawieranej pomiędzy towarzystwem, a podmiotem ubezpieczonym. Umowy ubezpieczenia, szczególnie komunikacyjne są zawierane zazwyczaj na okres 12 miesięcy, w szczególnych sytuacjach na krócej. Odpowiedzialność ubezpieczającego rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy, czyli w polisie, jednak nie wcześniej niż w dniu opłacenia składki.

 

Podział ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.


Dokładny podział ubezpieczeń, znajduje się w załączniku do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. Poniżej przedstawiony został, uszczuplony podział ubezpieczeń, oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe:

-  ubezpieczenia na życia, czyli np. posagowe, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz oczywiście na życie,

-  pozostałe ubezpieczenie osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, czyli np. ubezpieczenia wypadku, choroby, casco pojazdów (lądowych, szynowych, powietrznych), przedmiotów w transporcie, szkód spowodowanych żywiołami , pozostałych szkód losowych, odpowiedzialności cywilnej, kredytu, różnych ryzyk finansowych, ochrony prawnej, świadczenia pomoc.

 

towarzystwa ubezpieczeniowe

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce.


Polski rynek towarzystw ubezpieczeniowych posiada zdecydowanego lidera, którym jest PZU, jednak ostatnie lata wskazują na to, że nie będzie mu łatwo utrzymać przewagi nad konkurentami, takimi jak Warta, Allianz, Generali, Compensa, Hestia. Powstało również dużo nowych firm w sektorze ubezpieczeń komunikacyjnych tj. Link4, Liberty Direct oferujących tanie ubezpieczenia OC, AC, Assistance.

  • HDI Asekuracja
  • Benefia
  • PZU
  • Ergo Hestia
  • Compensa
  • UNIQA
  • Generali
  •