ING Bank Śląski S.A.

finanse

 

ING Bank Śląski S.A. znajduje się w piątce największych banków w Polsce. Wynika to z konsekwentnie realizowanej strategii, dotyczącej umacniania pozycji w sektorze bankowym. ING Bank jest bankiem zorientowanym na klienta, o czym świadczą zintegrowane usługi finansowe cieszące się dużą popularnością i zaufaniem.

 

Krótka historia ING Banku Śląskiego:


  •  1988 W wyniku rozporządzenia rady ministrów podjęta zostaje decyzja o utworzeniu Banku Śląskiego w Katowicach.
  •  1993 Zezwolenie na wprowadzenie akcji ING Banku do publicznego obrotu poprzez Komisję Papierów Wartościowych.

 

W kolejnych latach jednym z głównych akcjonariuszy był Bank ING, a 6 września 2001 roku Bank Śląski będąc członkiem Grupy ING rozpoczął działalność pod nowym szyldem ING Bank Śląski S.A.

 

ING Bank Śląski w liczbach:


Obecnie (stan z 30 XII 2008 r.) rozkład akcji przedstawia się następująco:     

                                                        

ING Bank N.V. 75,00%
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny
 BPH CU WBK
6,80%
Inwestorzy giełdowi 18,20%

 

ING Bank Śląski S.A. posiada bardzo dużą, stale powiększającą się sieć placówek i bankomatów, która obecnie liczy sobie: 439 placówek oraz 360 stref samoobsługowych. Bank współpracuje z renomowanymi firmami z branży doradctwa finansowego Expander, Gold Finance.


Siedziba główna ING Banku Śląskiego mieści się pod adresem:


ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

 

ing bank śląski