Korzenie Credit Agricole sięgają powstania w roku 1991 Banku Świętokrzyskiego oraz LUKAS Sp. z o. o. Obie instytucje na początku działały lokalnie, powoli rozwijając swój zakres. W roku 1994 LUKAS rozwinął system sprzedaży ratalnej. W marcu 1998 roku LUCAS S.A. stał się jednym z akcjonariuszy Banku Świętokrzyskiego, w tym czasie jego działalność miała już zakres ogólnopolski znany pod wieloma nazwami.

Dwa lata później postawiono na rozwój bankowości internetowej, dzięki czemu Bank stał się ogólnodostępny, już nie tylko poprzez swoje oddziały. W roku 2001 pojawił się nowy inwestor- Credit Agricole, który przejął 75% akcji Banku. W tym samym czasie nastąpiło przeniesienie siedziby z Kielc do Wrocławia, udzielono także kredytów na łączną kwotę przekraczającą 2 mld złotych. Następne lata to okres wprowadzania do oferty coraz to nowszych produktów, do tego stopnia, że w roku 2007 Bank stał się liderem wśród wydawców kart. Na koniec 2008 roku Credit Agricole posiada już 229 placówek oraz 154 centra kredytowe w całym kraju.

W roku 2010 nawiązuje współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie prowadzi wykłady dla studentów przyczyniając się tym samym do szerzenia wiedzy. W kwietniu 2011 roku rozpoczyna obsługę klientów korporacyjnych. Zmiana nazwy z LUKAS Bank SA na Credit Agricole Bank Polska SA nastąpiła w połowie roku 2011. W listopadzie powstał Klub rabatowy, dający wiele zniżek klientom Banku u jego Partnerów. W 2012 roku instytucja zajęła się obsługą agrobiznesu, wchodząc tym samym w nowy segment działalności.

W styczniu 2013 roku KNF wyraził zgodę na połączenie Credit Agricole Bank Polska S.A. z Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA., Oddział w Polsce, przez co usługi Banku stały się bardziej dostępne dla klientów. W styczniu 2015 roku Credit Agricole przyjął zasady Ładu Korporacyjnego wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bank cały czas rozwija swoją ofertę. Przez lata działalności brał udział w wielu akcjach charytatywnych, angażował się również w zwiększanie świadomości finansowej polskiego społeczeństwa.

Credit Agricole został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami, zarówno za proponowane usługi, jak i jakość obsługi. Zdobył między innymi: tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand 2016, wyróżnienie „Portfel Wprost” za ofertę kredytów hipotecznych, czy drugie miejsce w kategorii „Najlepsza usługa” konkursu „Proud of You- Dumni z Was” w 2015 roku.

Credit Agricole to instytucja finansowa oferująca szeroki wachlarz produktów. Klienci Banku mogą skorzystać z proponowanych kredytów i pożyczek, kont osobistych, oszczędnościowych, walutowych, firmowych, kredytów hipotecznych, lokat, funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeń.

Dane kontaktowe Credit Agricole

Infolinia: 801 330 000

Centrala:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
plac Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław

Opinie o Credit Agricole i produktach: