Bank BPS powstał w wyniku połączenia sześciu banków w roku 2002: Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego, Banku Unii Gospodarczej SA, Lubelskiego Banku Regionalnego SA, Małopolskiego Banku Gospodarczego SA, Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego SA oraz Rzeszowskiego Banku Regionalnego SA. System Ochrony zatwierdzony w 2015 roku przez KNF zapewnia wsparcie i wypłacalność członków BPS. To także pomoc w sytuacji kryzysu. Akcjonariuszami BPS SA są w 80% banki spółdzielcze, Asseco Poland, DZ Bank AG oraz Credit Mutuel.

Bank BPS SA łączy funkcję banku zrzeszającego z formą komercjalną. Zrzesza 352 banki, dla których jest partnerem i reprezentantem. Jego produkty przeznaczone są dla klientów indywidualnych, korporacyjnych, banków spółdzielczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Obsługuje również samorządy, sektor rolniczy, rolno-spożywczy, turystyczny. Zrzeszenie banku BPS ma wymiar ogólnokrajowy, jednak w głównej mierze swe działania kieruje ku rozwojowi regionalnemu i lokalnemu. Posiada sieć ponad 4 000 placówek. Grupę BPS SA tworzą Centrum Finansowe BPS, BPS Leasing SA, BPS TFI SA oraz Dom Maklerski Banku BPS SA.

Bank BPS SA otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Należą do nich między innymi pierwsze miejsce w rankingu bankier.pl za najlepszy kredyt hipoteczny „Mój Dom” z kartą Visa, trzecie miejsce dla banków udzielających Kredytu Technologicznego dla przedsiębiorców, czy nagroda w kategorii „Przedsiębiorczość” podczas targów AGROTECH.

Dane kontaktowe Bank BPS

Infolinia dla klientów: 801 321 456
Infolinia dla klientów z zagranicy: +48 86 215 50 00
Centrala:
Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

Opinie o Banku BPS i jego produktach: