Towarzystwa ubezpieczeniowe

2017-06-08T11:49:59+00:00

Towarzystwa ubezpieczeniowe zajmują się gromadzeniem środków, które są wykorzystywane do wypłacania odszkodowań ubezpieczonym w razie wystąpienia zdarzeń losowych. Dokładne ustalenia dotyczące zakresu sytuacji, których ujemne skutki są  wyrównywane znajdują się w umowie zawieranej pomiędzy towarzystwem, a podmiotem ubezpieczonym. Umowy ubezpieczenia, szczególnie komunikacyjne są zawierane zazwyczaj na okres 12 miesięcy, w szczególnych sytuacjach na krócej. Odpowiedzialność ubezpieczającego [...]

Towarzystwa ubezpieczeniowe 2017-06-08T11:49:59+00:00