Czy potrzebujesz kredytu?

2018-01-03T10:38:00+00:00

Powoli mija już prawie rok od momentu, w którym niemalże cały świat został ogarnięty kryzysem finansowym. Każdy z nas mniej lub bardziej odczuł skutki tego wydarzenia. Często wraz z kryzysem światowym w wielu gospodarstwach domowych pojawiły się również małe kryzysy rodzinne, tj. utrata pracy, powstanie zadłużenia, rosnące raty kredytów hipotecznych w wyniku różnic kursowych walut itp. [...]

Czy potrzebujesz kredytu? 2018-01-03T10:38:00+00:00